over FUTURE FLUX FESTIVAL

FUTURE FLUX FESTIVAL is een festival voor nieuwsgierige mensen en een platform voor nieuwe ontwikkelingen in techniek, kunst en innovatie. FUTURE FLUX FESTIVAL past daarmee bij Rotterdam als stad waar de ruimte is om ideeën niet alleen te ontwikkelen, maar ook te testen en uit te voeren. Dat je de wereld kunt veranderen door dingen te maken is daarbij het uitgangspunt.

Het festival vindt plaats van 9 t/m 11 juni 2017 in de Onderzeebootloods op RDM Rotterdam. Deze plek, groots en met een rijke industriële historie, ontwikkelt zich in een rap tempo tot dè plek waar industrie, creativiteit en innovatie samenkomen.

MISSIE
FUTURE FLUX FESTIVAL is een jaarlijks festival en brengt een breed publiek in aanraking met nieuwe ideeën, verhalen en toepassingen voor de toekomst. Dit doet het festival door het maken van spannende experimenten, nieuwe samenwerkingen, exposities, lezingen, workshops en muziekprogramma. Daarnaast programmeert FUTURE FLUX FESTIVAL gedurende het jaar verschillende activiteiten in nauwe samenwerking met haar partners.

Uitgangspunt van het FUTURE FLUX FESTIVAL is de verbindende schakel te zijn tussen high-low content, kunst en industrie, technologie en stad.

*English texts below

ORGANISATIE FUTURE FLUX FESTIVAL

Stichting RDM festival
Directiekade 32
3089 JA Rotterdam

Voor vragen kun je contact opnemen met info@futurefluxfestival.nl

Team
Creative Director: Tanja Koning
Programma: Veerle Devreese en Michelle Kasprzak
Productie: Buro Cobalt
Marketing / communicatie: Creatieve Kwesties

Bestuur
Voorzitter: Jos van der Vegt
Secretaris: Karin van de Braak
Penningmeester: Huub Sparnaay
Bestuurslid: Carla Hoekendijk

Adviesraad Programma
Jouke Goslinga
Jeroen Everaert
Janjoost Jullens
Kim van t’ Sant
Jurjen Lengkeek

Grafisch ontwerp: Kadre – Mark Holtmann
Realisatie website: Florian Schroiff

Vrijwilligers
FFF kan niet zonder vrijwilligers! Wil je onderdeel zijn van FFF? Vul dan hier het inschrijfformulier in.

ABOUT FUTURE FLUX FESTIVAL

Operating drones with your body? Exploring the Onderzeebootloods with autonomous machines? Draw with a robotic arm? Or would you rather have a beer, hear the makers present their latest designs, and dance to some nice beats?

On June 3 2016 was the first edition, (the Playground Sessions) of the FUTURE FLUX FESTIVAL at RDM Rotterdam. FUTURE FLUX FESTIVAL (FFF) is the new makers festival of Rotterdam. While working towards a multiple-day festival in 2017, the Playground Sessions form the first programmes of and with creative makers from the fields of technology, art, innovation and design. During an evening programme, FFF hosts her curious audience at a playground, built with installations, performances, talks and a music programme in the Onderzeebootloods.

FUTURE FLUX FESTIVAL is a festival for curious people, and a platform for new developments in technology, art, design and innovation. FUTURE FLUX FESTIVAL is a great fit for Rotterdam, a city where ideas can not only be developed, but also tested and realised. Change the world by making things.

The festival takes place from 9 to 11 June 2017 in the Onderzeebootloods at RDM Rotterdam. This spacious venue has a rich industrial history, and is rapidly evolving into a prominent site where industry, creativity and innovation merge together.  

MISSION
FUTURE FLUX FESTIVAL is an annual festival that connects a broad audience to the ideas and applications of the future. The festival presents exciting experiments, new collaborations, exhibitions, lectures, workshops, and a music programme. In addition, the FUTURE FLUX FESTIVAL programmes various activities throughout the year, in close collaboration with her partners.

FUTURE FLUX FESTIVAL aims to connect high and low content, art and industry, technology and city.

Partners

Powered by

RDM Rotterdam

Sponsors

Logo’s